Звездичка

О, небосвод, къде си скрил моята звездичка
дали зад облак мрачен
или е под птички разтлачен...

дали ще ме дари с усмивка
или с някоя нова билка
дали ще ме целуне страстно
и ще ме накара да се чувствам опасно

о, миг небесен,
ще чакам с притаен дъх
сам, в ъгъла, смутен...

2 comments

Make A Comment
top