***Камбани бият и пронизват
гробовния мрак
светлината пробива из тъмното не
като враг

А той лежи сам
на студения асфалт
лежи сам
и мълви последни думи:
дете, любов и родина

Горещи са само сълзите му
А кръвта му става
все по-студена и по-студена

Хитро го бе измамила
тая изкусителка - смъртта
Хитро и смъртоностно
в нежна прегръдка
притсна ги там насред пустото
поле

0 comments

Make A Comment
top