Есе по Философия

Както и в живота познанието има смисъл само ако послужи на човек да преодолее някакво препятствие
Паоло Коелю

Живеем в свят, който ни дава избор да бъдем личности или частица от многото. За да направим избора да бъдем личности обаче, трябва да сме изключително силни. А в какво се изразява истинската сила? Да превърнеш нещастието си в учтивост, да бъдеш уверен в себе си, да преследваш и постигаш целите си, да приемаш ударите с високо вдигната глава и да се учиш от грешките си.
Знанието е неделима съвкупност от данни, които трябва да получиш/придобиеш по пътя на израстването. За съжаление то е само предпоставка да бъдеш някой, да си силен. Не е важно дали знаеш много, а какво точно знаеш. Естествено, колкото повече знаеш, толкова повече препятствия можеш да преодолееш. Неприятното е, че XXI век ни дава нови източници на информация като интернет, които са необятни за човешкия ум и съдържат много несъществена информация. Стига се до затворения цикъл трябва да знаеш, за да си силен, но и трябва да си силен, за да знаеш, за да можеш да пресяваш плявата. Оказва се, че не знанието, а съвкупността от моралните ценности и вътрешното ни Аз е скритият коз към съвършената цел – да бъда личност.
В заключение, знанието не е основополагащият и най-важният елемент на силата, била тя физическа или душевна. Важни са тези неща, които ще ни помогнат да преодолеем кризисен момент, които ще ни изкарат от блатото на посредствеността.

1 comments

Make A Comment
top